ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Πρακτικές Εισπρακτικών Εταιριών

Με αφορμή την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να αναθέσει σε εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών την αρμοδιότητα για την ενημέρωση σχετικά με είσπραξη φόρων και δημοσίων εσόδων, μου τέθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα, που απαντούνται όπως παρακάτω:

Ερώτηση: Κατά πόσο είναι νόμιμο για μία τράπεζα να δίνει τα στοιχεία οφειλετών σε τρίτους; Εάν και εφόσον το κάνει, δε θα έπρεπε να ενημερώσει πρώτα τους ίδιους τους οφειλέτες για τη γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων τους στις εταιρείες;
Απάντηση: O δανειστής μπορεί να δίνει στην εταιρία ενημέρωσης οφειλετών (εφεξής εεο) όσα στοιχεία της είναι απαραίτητα για την ενημέρωση του οφειλέτη, πάντα τηρώντας τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ν.2472/1997. Τα στοιχεία που δίδει ο δανειστής είναι μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία της εεο με τον οφειλέτη καθώς και το ύψος του οφειλόμενου ποσού κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα. Δε θα πρέπει να δίδει πληροφορίες όπως η γενικότερη οικονομική του εικόνα, όπως λ.χ. προκύπτει -για τράπεζες- από κινήσεις λογαριασμού, στοιχεία στον τειρεσία, πληροφορίες του κατά τόπο υποκαταστήματος από την «αγορά», αλλά και για την οικογενειακή ή κοινωνική του κατάσταση. Ο δανειστής πριν μεταβιβάσει τα στοιχεία στην εεο είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον οφειλέτη (ρητή υποχρέωση αρθρ. 11 παρ. 3 ν.2472/1997). Η εεο είναι υποχρεωμένη προτού ξεκινήσει την ενημέρωση στον οφειλέτη να τον ενημερώσει για την λήψη εντολής από το δανειστή προς την εεο. Μετά τη μεταβίβαση των στοιχείων, η εεο είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη και απαγορεύεται ρητά η παραχώρησή τους σε κάθε τρίτο, ακόμα και θυγατρική της εεο. Ωστόσο οι δανειστές συχνά δίνουν και στοιχεία πέραν των όσων προβλέπει ο νόμος και ασφαλώς δεν ενημερώνουν για αυτό τους οφειλέτες.
Ερώτηση: Κατά πόσο είναι νόμιμο για μία τράπεζα να δίνει τα στοιχεία οφειλετών σε τρίτους; Εάν και εφόσον το κάνει, δε θα έπρεπε να ενημερώσει πρώτα τους ίδιους τους οφειλέτες για τη γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων τους στις εταιρείες;
Απάντηση: Οι υπάλληλοι των εεο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην άσκηση των καθηκόντων τους, και προς τυπική εξασφάλιση αυτού, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης. Ουσιαστικά ο 3758/2009 εξομοιώνει τους κανόνες καλής συμπεριφοράς με το γνωστικό επίπεδο.. Η εεο θα πρέπει να καταρτίζει μέσω σεμιναρίων τους υπαλλήλους της. Στην πράξη βέβαια σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στον 3γενή τομέα είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και σε όσα σεμινάρια συμμετέχουν, μόνο στους τύπους ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις της εεο και τα δικαιώματα των οφειλετών• ουσιαστικά τους καταρτίζουν στο να γίνουν πιο «αποτελεσματικοί» στην είσπραξη των οφειλών.
Ο νόμος 3758/2009 είναι πολύ σαφής για τα όρια στην επικοινωνία της εεο με τον οφειλέτη. Τηλεφωνική όχληση ανά δύο ημέρες, ποτέ στο χώρο εργασίας (εκτός αν αυτός ο αριθμός είναι ο μοναδικός που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη), πάντα με εμφανή τον αριθμό που καλεί η εεο. Ο υπάλληλος ενημερώνει προτού κάθε άλλη συζήτηση για το ονοματεπώνυμό του, την εεο απ' την οποία καλεί, τη θέση του στην εεο, τα στοιχεία της εεο (τηλέφωνο, διεύθυνση, τκ, site, email ) καθώς και τον αριθμό μητρώου της εεο. Στο νόμο δεν αναφέρεται υποχρέωση ενημέρωσης από την εεο στον οφειλέτη, αφού αφενός μεν έχει ενημερωθεί ο οφειλέτης από το δανειστή, αφετέρου έχει μεσολαβήσει προγενέστερη ενημέρωση του οφειλέτη από την εεο για το ότι της ανατέθηκε εντολή ενημέρωσης από το δανειστή. Σε περιπτώσεις έγγραφης επικοινωνίας στην επιστολή αναγράφονται αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία της εεο.
Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει η εεο να τηλεφωνεί ως ο δανειστής ή ως δικηγόρος του δανειστή. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ασκεί ψυχολογική πίεση ή βία, απειλές (π.χ. θα χάσεις τη δουλειά σου, το μαγαζί σου), δε θα πρέπει να επικαλούνται λήψη παράνομου νομικού μέτρου (θα σου βγάλει η τράπεζα το σπίτι στο σφυρί -ενώ υπάρχει αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας-, θα σου κάνει δικαστήρια -για καταχρηστικούς όρους ή ψιλά γράμματα- κ.λπ), δε θα πρέπει να προσβάλλονται οι οφειλέτες (π.χ. όταν έπαιρνες δάνεια ήταν καλά, όλα εδώ πληρώνονται κ.λπ) ή να δυσφημούνται (π.χ. ενημέρωση συγγενών οφειλέτη και έκθεσή του σε δυσμενή κοινωνικά σχόλια συγγενών-φίλων-γνωστών),
Στην πράξη, ο οφειλέτης δεν ενημερώνεται σχεδόν ποτέ από το δανειστή ή την εεο για την ανάθεση της εντολής στην εεο, αλλά το μαθαίνει με την πρώτη κλήση-όχληση. Επίσης συχνά δεν ενημερώνουν για την ύπαρξη της εεο, αφήνοντας τον οφειλέτη να νομίζει ότι του τηλεφωνεί η τράπεζα. Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας των εεο (πριν και λίγο μετά την ισχύ του 3758/2009) υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που η εεο εμφανιζόταν ως δικηγόρος.

Ερώτηση: Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει καταγεγραμμένα λάθος στοιχεία και τηλεφωνεί σε άλλο πρόσωπο, τι μπορεί να κάνει το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει γίνει το λάθος;
Απάντηση: Σε περίπτωση λάθους -εσκεμμένου ή μη (π.χ. όχληση των γονιών ή των παιδιών του οφειλέτη)- το «λάθος» πρόσωπο ενημερώνει άμεσα την εεο. Η εεο πρέπει να ενημερώσει το δανειστή και όχι ο ίδιος το «λάθος» πρόσωπο.

Ερώτηση: Έχει τύχει οφειλέτες να καταγγείλουν παρόμοια λάθη ή παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων από αυτές τις εταιρείες; Υπάρχουν ενδεικτικές περιπτώσεις;
Απάντηση: Θα αναφερθώ αρχικά από την πλευρά των οφειλετών, και έπειτα θα σας παραθέσω κάποιες «πρακτικές» των εεο.
Πρώτον, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ως άνω υποχρεώσεις των εεο ο οφειλέτης θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γ.Γ. Καταναλωτή, ή στην κατά τόπο καταναλωτική οργάνωση ή στο δικηγόρο του.
Έπειτα, νεώτερες εξελίξεις στο θέμα είναι οι εξής:
Γενικά ο 3758/2009 δεν τηρείται παρά μόνο στα τυπικά του. Ναι μεν οι εεο τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (υπάλληλοι, τηλεφωνικό κέντρο, εγγραφή στο Μητρώο και κυρίως 350.000 € μετοχικό κεφάλαιο σαν ΑΕ) ωστόσο πολύ εύκολα τον παρακάμπτουν. Η παράκαμψη έγκειται στο ότι λόγω της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων και υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές τράπεζες έχουν κάνει το εξής. Σε άλλες χώρες της Ε.Ε. επιτρέπεται η λειτουργία εισπρακτικών εταιριών. Οπότε οι τράπεζες ή οι εεο έχουν συστήσει θυγατρικές εταιρίες σε κάποιο άλλο κράτος της Ε.Ε. (συχνά στη Βρετανία ή στη Γερμανία). Η τράπεζα εκχωρεί (με την κοινή έννοια του αστικού δικαίου αρθρ. 455 ΑΚ) την απαίτησή της στην εισπρακτική εταιρία -είτε εισπρακτική της τράπεζας είτε ανεξάρτητη εισπρακτική- που εδρεύει σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Η εισπρακτική στο κράτος της ΕΕ (ή και η ίδια η τράπεζα) έχει συστήσει μια δική της θυγατρική στην Ελλάδα σαν εεο. Η εισπρακτική της Ε.Ε. αναθέτει για λογαριασμό και κατ' εντολή της στην εεο όχι μόνο την ενημέρωση του οφειλέτη, αλλά την είσπραξη του ποσού. Έτσι παρακάμπτεται ο ν. 3758/2009 και μέσω αυτού του τριγώνου (τράπεζα-εισπρακτική στην ΕΕ-εεο) η εεο εισπράττει, κινούμενη στα όρια της νομιμότητας.
Διάδικος σε δίκη υπερχρεωμένων νοικοκυριών είχε μία οφειλή προς την Χ Τράπεζα. Η Χ εκχώρησε την απαίτησή της στη γερμανική εταιρία Ε GmbH. Παρά την υποχρέωση του 460 ΑΚ περί αναγγελίας-ενημέρωσης του οφειλέτη για την εκχώρηση, ο πελάτης μου ποτέ δεν έμαθε για την Ε GmbH. Πίστευε πως χρωστά στην Χ. Η Ε gmbh είχε εξουσιοδοτήσει την Χ αλλά και την ελληνική εεο Ε ΑΕ να ενημερώνουν τον πελάτη μου και να εισπράττουν για λογαριασμό της! Επομένως ενώ o διάδικος -που δεν ενημερώθηκε- είχε άγνοια όλων αυτών, η Ε ΑΕ εισέπραττε, παρά το ότι ως εεο δεν μπορεί, αφού εισέπραττε για λογαριασμό της E GmbH.
Αντίστοιχη υπόθεση διαδίκου, με χρέος στη Ψ τράπεζα από πιστωτική και καταναλωτικό, όπου η Ψ -και πάλι χωρίς αναγγελία- εκχώρησε την απαίτησή της όχι σε ανεξάρτητη εισπρακτική, αλλά σε θυγατρικές της, βρετανικές εταιρίες, τη K Ltd και τη D Ltd. H k και η d ανέθεταν στην «Ψ υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων» (η εεο της Ψ) την ενημέρωση και την είσπραξη των οφειλών για λογαριασμό και κατ' εντολή της k και d.
Συνεπώς, έτσι παρακάμπτεται η απαγόρευση είσπραξης και η εεο, γίνεται εισπρακτική. H πολιτεία αδυνατεί να σταματήσει τη δράση τους παρά το ότι το αρθρ. 9 παρ. 4 εδ. β' του ν. 3758/2009 το προβλέπει ρητά (απαγορεύεται η εκχώρηση από δανειστή ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων προς είσπραξη, είτε προς Εταιρίες Ενημέρωσης υπό την έννοια της παρ. 3 του αρθρ. 4 είτε προς οποιονδήποτε τρίτο) αφού οι δανειστές θα θέσουν θέμα παραβίασης του ενωσιακού δικαίου περί ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων και υπηρεσιών.

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης