ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Απόφαση αθώωσης προέδρου Συλλόγου Φίλων Μουσικής Αλμωπίας "Αρίων" για μη πληρωμή ΑΕΠΙ σε συναυλία με Παραδοσιακά Τραγούδια

Παραθέτω το κείμενο της με αρ. 946/2010 απόφασης, στην οποία είχα την τιμή να παρασταθώ ως συνήγορος υπεράσπισης. Με την απόφαση αυτή αθωώθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρίων αφού κρίθηκε πως δεν μπορεί τα παραδοσιακά τραγούδια -ακόμα και διασκευασμένα- να εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ.

Αρ. απόφασης 946/2010 Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Έδεσσας. Δημόσια συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2010
Συγκροτήθηκε από τους: Δέσποινα Βεζυρίδου Προεδρεύουσα Πλημ/κης (επειδή κωλύεται η Πρόεδρος Πρωτοδικών), Δέσποινα Ρασιδάκη Πλημμελειοδίκης, Ανθούλα Καπνιστή Ειρηνοδίκης (που ορίστηκε με την 162/2010 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Έδεσσας επειδή κωλύονται οι τακτικοί δικαστές, Νικόλαος Ποιμενίδης Εισαγγελέας, Λίντα Αναστασίου Γραμματέας.
Κατηγορούμενος ............................, κάτοικος Αριδαίας.
Πράξη παράβαση άρθρου 66 παρ. 1 Ν. 2121/1993.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Στη σημερινή δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, η Προεδρεύουσα Πληµµελειοδίκης εκφώνησε το όνοµα του κατηγορουµένου, ο οποίος εµφανίστηκε και όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητά του, είπε ότι ονοµάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω και δήλωσε ότι διορίζει συνήγορό του για να τον υπερασπισθεί τον παριστάµενο δικηγόρο, Εµµανουήλ Εµµανουηλίδη, δικηγόρο του ΔΣ Έδεσσας.
δικαιώματά του και του είπε ότι πρέπει να προσέξει την κατηγορία που θα του απαγγείλει ο Εισαγγελέας, ότι μπορεί να προβάλει κατά της κατηγορίας αυτής όλους τους ισχυρισμούς του, να κάνει παρατηρήσεις και ερωτήσεις μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα κάθε αποδεικτικού μέσου και ότι θα απολογηθεί μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.
Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε ο ..................................., ο οποίος ανέφερε ότι εκπροσωπεί νομίμως την υπό την επωνυμία «ΑΕΠΙ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» ανώνυμη εταιρεία δυνάμει του από 11-12-2009 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, απόσπασμα του οποίου ενεχείρισε στην Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκη και αναγνώσθηκε και µε την ιδιότητά του αυτή δηλώνει, για λογαριασμό της εντολέως του, παράσταση πολιτικής αγωγής για την ηθική βλάβη που αυτή υπέστη, λόγω μειώσεως του κύρους και της αξιοπιστίας της, από το σε βάρος της αδίκημα του κατηγορουμένου, αιτούμενος όπως υποχρεωθεί ο τελευταίος να της καταβάλει, για την χρηματική της ικανοποίηση, το ποσόν των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ, µε τη ρητή επιφύλαξή της επιδιώξεως υπερτέρου, εκ της αιτίας ταύτης, ποσού στα πολιτικά Δικαστήρια, διόρισε δε πληρεξούσιό της, τον παρόντα δικηγόρο Σταύρο Τσάµη, του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.
Κατά της παραστάσεως αυτής δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση.
Ο Εισαγγελέας πήρε το λόγο και απήγγειλε µε συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία, σύμφωνα µε το κλητήριο θέσπισμα που κοινοποιήθηκε στον κατηγορούμενο, και είπε ότι για την υποστήριξή της κάλεσε τον μάρτυρα που αναφέρεται κάτω από το κατηγορητήριο.
Η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης φώναξε το όνομα του μάρτυρα κατηγορίας και βρέθηκε αυτός παρών.
Η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του αν κλήτευσαν μάρτυρες υπεράσπισης και απάντησαν καταφατικά, τον .........................., το όνομα του οποίου εκφώνησε η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης και βρέθηκε αυτός παρών.
Ρώτησε επίσης τον συνήγορο της πολιτικής αγωγής αν κλήτευσε μάρτυρες και απάντησε αρνητικά.
Κατόπιν διέταξε να αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και να αποχωρήσουν οι μάρτυρες στα προορισμένα γι' αυτούς δωμάτια.
Παρουσιάστηκε ο μάρτυρας, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε από την Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκη για την ταυτότητά του απάντησε ότι ονομάζεται ...................., γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1964, κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλά τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει µε αυτόν. Επομένως, κατέθεσε ανωμοτί ως νόμιμος εκπρόσωπος της πολιτικώς ενάγουσας, σύμφωνα µε το άρθρο 221 του Κ.Π.Δ. και είπε τα εξής
«Έγινε µία συναυλία στην Αριδαία, στις 9-4-2006. Διοργανωτής ήταν ο σύλλογος ΑΡΙΩΝ. Δεν είχε άδεια για τα τραγούδια. Είναι παραδοσιακά τραγούδια, αλλά εκπροσωπούνται. Το ήξερε και ο ίδιος ότι ήθελε άδεια. Δεν έδειξαν ενδιαφέρον μέχρι σήμερα. Ανήκαν τα τραγούδια στο προστατευόμενο μουσικό ρεπερτόριο της ΑΕΠΙ και δεν έχουν άδεια από την ΑΕΠΙ. Ο ΑΡΙΩΝ κάνει οργανώσεις, δεν ξέρω αν έχουν σκοπό το κέρδος.»
Στο σημείο αυτό διαβάστηκαν τα εξής έγγραφα:
1. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της ανωνύμου εταιρίας µε την επωνυμία ΑΕΠΙ
2.Το υπ' αριθµ. 8615/25-7-2007 ΦΕΚ (τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης)
3.Απόσπασµα πρακτικού συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας ΑΕΠΙ.
Επίσης διαβάστηκαν τα ακόλουθα έγγραφα που προσκόμισαν οι συνήγοροι:
1. Έγγραφο µε τίτλο «Συνθέσεις του Παν. Τούντα»
2. Οι στίχοι του τραγουδιού «καροτσέρη τράβα»
3. Έγγραφο µε τίτλο «τα τραγούδια του cd της Εστουδιαντίνας «Σμύρνη»
4. Στίχοι του τραγουδιού «Από τα πολλά που µου 'χεις καμωμένα» (Μικρά
Ασία - Σμύρνη)
5.Φωτοτυπηµένο απόκομμα εισιτηρίου
6. τα µε αριθμούς 051184 και 051185/09-4-2006 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών σε φωτοαντίγραφα
7.Το µε αριθμό πρωτοκόλλου 18091/18-3- 2008 έγγραφο της «ΑΕΠΙ Α.Ε.»
8. Το µε αριθμό πρωτ. 17388/16-11-2007 έγγραφο της ΑΕΠΙ Α.Ε. προς τον σύλλογο φίλων μουσικής Αλμωπίας
9. Η µε αριθμό πρωτ. 15081/5-3-2007 Ειδοποίηση - Γνωστοποίηση - Πρόσκληση της ΑΕΠΙ Α.Ε. προς τον σύλλογο φίλων μουσικής Αλμωπίας.

Παρουσιάστηκε ο μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε από την Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκη για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται .................., γεννήθηκε στην Αριδαία, το έτος 1956, κατοικεί στον Εξαπλάτανο και το επάγγελμά του είναι μουσικός, είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλά τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει µε αυτόν. Επομένως, ορκίσθηκε στο ιερό ευαγγέλιο: «Συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του ωδείου. Είμαι καθηγητής φωνητικής. Τα κομμάτια αυτά είναι παραδοσιακά. Το ένα το είχε εκτελέσει ο πατέρας µου, ούτε εγώ δεν τα κατοχύρωσα, ενώ μπορούσα, γιατί θεωρώ ότι είναι κομμάτια του ελληνικού λαού, περιουσία του. Τα παραδοσιακά τραγούδια, δεν έχουν συνθέτη, ούτε στιχουργό. Ο κατ/νος ήξερε ότι τα κομμάτια είναι παραδοσιακά. Για την ΑΕΠΙ, έχω την χειρότερη άποψη, προσωπικά. Κάποιοι είναι µέλη της ΑΕΠΙ, χωρίς να το ξέρουν. Η μελωδία, η ενορχήστρωση, η στιχουργία είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν πρωτότυπο ένα κομμάτι. Τα κομμάτια είναι τα ίδια που παίζονται εδώ και πόσα χρόνια. Ένα ή δύο όργανα κάνουν τη διαφορά. Η διασκευή δεν μεταβάλλει τα κομμάτια. Ευτυχώς που υπάρχει ο Αρίων και βοηθά στα μουσικά δρώμενα.»
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μάρτυρες, οι οποίοι κλήθηκαν ένας - ένας και εξετάστηκαν προφορικά, μετά την εξέτασή τους παρέμειναν στο ακροατήριο και ότι σε κάθε μάρτυρα η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης έδινε το λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές, στον πληρεξούσιο δικηγόρο του πολιτικώς ενάγοντος, στο συνήγορο του κατηγορουμένου, καθώς και στον ίδιο τον κατηγορούμενο, για να απευθύνουν, αν είχαν ερωτήσεις, προς τους μάρτυρες, οι ανωτέρω δε ρωτούσαν και οι μάρτυρες απαντούσαν σχετικά µε τις ερωτήσεις, όπως αναφέρεται ειδικότερα στην κατάθεση του κάθε μάρτυρα.
Η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν θέλουν να προβούν σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε τις καταθέσεις των μαρτύρων και των εγγράφων που διαβάστηκαν το ακροατήριο και αυτοί απάντησαν αρνητικά.
Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης κάλεσε σε απολογία τον κατηγορούμενο, ο οποίος είπε τα εξής
«Είμαι Πρόεδρος του Αρίωνος. Κάναμε εκδήλωση χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, βάλαμε και επιπλέον χρήματα για να καλύψουμε τα έξοδα. Δεν µου είπαν τίποτα από πριν, ούτε προφορικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ζητάνε δικαιώματα, γιατί εκπροσωπούνται τα τραγούδια.»
Μετά το τέλος της απολογίας του κατηγορουμένου η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης απηύθυνε προς τον κατηγορούμενοι ερωτήσεις μετά έδωσε την άδεια στον Εισαγγελέα και στους Δικαστές για να απευθύνουν και αυτοί αν είχαν ερωτήσεις, αυτοί απηύθυναν σχετικές προς τον κατηγορούμενο ερωτήσεις, στις οποίες ο κατηγορούμενος απάντησε όπως αναφέρεται στην απολογία του.
Η ο στον πολιτικώς ενάγοντα για να απευθύνει δια της ιδίας αν είχε ερωτήσεις προς τον κατηγορούμενο, αυτός απηύθυνε ερωτήσεις µε τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του και δόθηκαν απαντήσεις, όπως αναφέρεται στην απολογία του κατηγορουμένου.
Η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη από συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και, αφού αυτοί απάντησαν αρνητικά, κήρυξε το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας.
Κατόπιν ο Εισαγγελέας πήρε και πάλι το λόγο και αφού ανέπτυξε την κατηγορία πρότεινε να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος.
Ο πληρεξούσιος του πολιτικώς ενάγοντος ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος.
Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού ανέπτυξε την υπεράσπισή του, ζήτησε να κηρυχθεί αθώος ο εντολέας του.
Η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον κατηγορούμενο αν έχει να προσθέσει τίποτα για την υπεράσπισή του και αυτός απάντησε αρνητικά.
Κατόπιν η Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση.
Μετά από αυτά το Δικαστήριο, σε μυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα µε την παρουσία της Γραμματέως, κατάρτισε και αμέσως µε την Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκη του, µε παρόντες τους λοιπούς παράγοντες της δίκης, δημοσίευσε την µε αριθμό 946/2010 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993, όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή διατάξεων των κυρωμένων µε νόμο πολυμερών διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφει έργα ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, µε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μεταφράζει, διασκευάζει, προσαρμόζει ή μετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανομή αυτών στο κοινό µε πώληση ή µε άλλους τρόπους ή κατέχει µε σκοπό διανομής, εκμισθώνει, εκτελεί δημόσια, μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρουσιάζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα µε οποιονδήποτε τρόπο, εισάγει αντίτυπα του έργου που παρήχθησαν παράνομα στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού και γενικά εκμεταλλεύεται έργα, αντίγραφα ή αντίτυπα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού να αποφασίζει για τη δημοσίευση του έργου στο κοινό, καθώς και να παρουσιάζει αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές (άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29) τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 15.000 ευρώ.
Στην προκειμένη περίπτωση, από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο, την χωρίς όρκο κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της πολιτικώς ενάγουσας και τη μαρτυρία του μάρτυρα υπερασπίσεως που εξετάσθηκε ένορκα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό και με την απολογία του κατηγορούμενου, αποδείχθηκε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι στην Αριδαία Ν.Πέλλας την 9-4-2006 μεταξύ των ωρών21:30 έως 23:15 ο κατηγορούμενος, όντας νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου φίλων μουσικής Αλμωπίας µε την επωνυμία «ο Αρίων», διοργάνωσε μουσική εκδήλωση- συναυλία στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας µε την συμμετοχή των Σ. Παπάζογλου - Εστουδιαντίνα και άλλων ερμηνευτών, οι οποίοι εκτέλεσαν δημόσια τα παρακάτω τραγούδια, παρουσιάζοντάς τα έτσι στο κοινό, ήτοι τα τραγούδια «Καρσιλαµάς Καλλίπολης», «Καροτσέρης», «Από τα πολλά», «Η γκαρσόνα» και «Εμβατήριο φλόγα», χωρίς προηγουμένως να εφοδιαστεί µε έγγραφη άδεια της πολιτικώς ενάγουσας «ΑΕΠΙ ΑΕ». Τούτο έπραξε ο κατηγορούμενος επειδή πίστευε ότι τα ως άνω τραγούδια ως παραδοσιακά δεν εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ ΑΕ και συνεπώς δεν χρειαζόταν να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια. Κατόπιν τούτου πρέπει να κηρυχθεί αθώος της πράξης για την οποία κατηγορείται ελλείψει δόλου.
Επειδή από την ίδια παραπάνω αποδεικτική διαδικασία το Δικαστήριο δεν πείσθηκε ότι η μηνύτρια από δόλο ή βαρειά αμέλεια κατάγγειλε τον κατηγορούμενο και κατά συνέπεια πρέπει να απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα και τέλη, τα οποία βαρύνουν το Δημόσιο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει µε παρόντα τον κατηγορούμενο, ................... .
Κηρύσσει τον κατηγορούμενο αθώο του ότι:
Στην Αριδαία Πέλλας την 9-4-2006 μεταξύ των ωρών 21:30 έως 23:15 χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 2121/1993 εκτελούσε δημόσια και παρουσίαζε στο κοινό έργα τα οποία είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα όντας νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου φίλων μουσικής Αλμωπίας µε την επωνυμία «ο Αρίων», χωρίς την έγγραφη άδεια της ΑΕΠΙ, στην οποία οι παρακάτω δημιουργοί έχουν αναθέσει την προστασία των πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων επί όλων των μουσικών έργων, των οποίων είναι δημιουργοί, παραγωγοί και/ή δικαιούχοι του αποκλειστικού κατά το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιώματος εκμεταλλεύσεώς τους µε οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα, διοργάνωσε μουσική εκδήλωση-συναυλία στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας µε την συμμετοχή των Σ.Παπάζογλου - Εστουδιαντίνα και άλλων ερμηνευτών, οι οποίοι εκτέλεσαν δημόσια τα παραπάνω τραγούδια, παρουσιάζοντας τα έτσι στο κοινό:
1) «Καρσιλαμάς Καλλίπολης» του δημιουργού Κατσιγιάννη Ανδρέα,
2) «Καροτσέρης» του δημιουργού Κατσιγιάννη Ανδρέα,
3) «Από τα πολλά» του δημιουργού Κατσιγιάννη Ανδρέα,
4) «Η γκαρσόνα» του δημιουργού Παναγιώτη Τούντα,
5) «Εμβατήριο φλόγα» του δημιουργού Κατσιγιάννη Ανδρέα, τα οποία
είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης