ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Προκαταβολή δικαστικών εξόδων στις δίκες για διατροφήΣτην εκδίκαση αγωγών περί καταβολής διατροφής, τυγχάνει υπόχρεος ο εναγόμενος να προκαταβάλει στην ενάγουσα ή τον ενάγοντα μέρος των εξόδων και τελών της παρούσας αγωγής. Πρέπει να υποχρεωθεί να τα καταβάλει με πράξη του Πρωτοδίκη πριν τη συζήτηση της υπόθεσης. Η προκαταβολή των εξόδων στη δίκη της διατροφής είναι αναγκαία δεδομένων των αυξημένων εξόδων κατάθεσης κατόπιν των αλλαγών του Κώδικα περί Δικηγόρων και στον τρόπο υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου.
Συγκεκριμένα, ποσό αναφοράς και συμφωνηθέν ποσό σχετικά με την αμοιβή του υπογράφοντα την αγωγή πληρεξουσίου δικηγόρου 170,97 € (περιλαμβάνει μόνο την κατάθεση, όχι την παράσταση και τις προτάσεις· το ποσό δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν συμφωνηθείσα αμοιβή πέραν του ποσού αναφοράς), χαρτόσημα –πρωτοτύπου και 3 αντιγράφων 32 €, έξοδα επίδοσης 50 €, αυτοπρόσωπη κατάθεση αίτησης από την ενάγουσα ή τον ενάγοντα στον Εισαγγελέα του τόπου κατοικίας του εναγομένου ή του τόπου που εκκρεμεί η εκδίκαση της αγωγής για άρση φορολογικού απορρήτου και χορήγηση κάθε χρήσιμης πληροφορίας και βεβαίωσης σχετικά με την περιουσία και τα εισοδήματα του αντιδίκου στην αρμόδια ΔΟΥ 5 €, δικαστικό ένσημο πλέον προσαυξήσεων για ενδεικτικό κεφάλαιο 12.600 € -ήτοι ποσό διατροφής 350 € μηνιαία και για μία τριετία, 138,50 €. Συνολικά επομένως απαιτείται να ΠΡΟκαταβάλει η ενάγουσα ή ο ενάγων δικαστικά έξοδα ποσό ύψους 396,47 €. Πολλάκις τα ποσά αυτά η ενάγουσα ή ο ενάγων δυσχεραίνεται τα μέγιστα να αποπληρώσει, αφού αυτά ισούνται με το ύψους ενός σημερινού μισθού μερικής απασχόλησης.
Στην προκαταβολή των εξόδων δεν συμπεριλαμβάνεται το υπόλοιπο μέρος της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας ή του ενάγοντα -για παράσταση και προτάσεις- ανερχόμενο σε 250,92 € (102+102= 204, 204 + 23%= 250,92· το ποσό δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν συμφωνηθείσα αμοιβή πέραν του ποσού αναφοράς) το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί πριν την εκδίκαση της αγωγής. Επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνονται τα τυχόν έξοδα επιδόσεων και εκτέλεσης –προς στιγμή μη δυνάμενου προς υπολογισμό ύψους- αν ο εναγόμενος δε συμμορφωθεί με το διατακτικό της απόφασης που πρόκειται να εκδώσει το δικαστήριο.
Συνεπώς το δικαστήριο θα πρέπει να υποχρεώσει τον εναγόμενο να προκαταβάλει το ποσό περίπου 400 €. Κάθε λιγότερο ποσό -ανερχόμενο ενδεικτικά στο ¼ αυτού το οποίο παλαιότερα ορίζονταν από τα δικαστήρια- θα συνιστά κώλυμα προς την ενάγουσα ή τον ενάγοντα να επιδιώξει, ιδίως για λογαριασμό ανηλίκων παιδιών, τη δικαστική ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους. Κατά τον τρόπο αυτό συνεπώς δυσχεραίνεται υπέρμετρα η πρόσβαση του φτωχού Πολίτη στη Δικαιοσύνη· σκοπός άλλωστε του ελληνικού δικαστικού συστήματος ΔΕΝ είναι η «δικαιοσύνη για λίγους και ισχυρούς» αλλά η εύκολη πρόσβαση του αδύναμου στη Δικαισύνη.

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης