ΔΙΚΗΓΟΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

http://law-thessaloniki.blogspot.gr

Δικαστηριακή - Συμβουλευτική Δικηγορία και Διαμεσολάβηση σε:
Θεσσαλονίκη, Aθήνα, Πέλλα (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα.

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Ίδρυση Συλλόγου-Σωματείου: διαδικασία, αιτήσεις, καταστατικό.

Διαδικασίες
Για την εγγραφή του Σωματείου στο Βιβλίο Σωματείων του Δικαστηρίου οι ιδρυτές ή η διοίκηση του σωματείου υποβάλλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο (άλλαξε η αρμοδιότητα και πλέον από το Πρωτοδικείο έχει μεταφερθεί στο Ειρηνοδικείο) της έδρας του Σωματείου. Στην αίτηση επισυνάπτονται το πρακτικό ίδρυσης του Σωματείου, τα ονόματα των μελών της Προσωρινής Διοίκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της προσωρινής διοίκησης είναι Έλληνες Πολίτες και δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων και το Καταστατικό (συνταγμένο στην έδρα του Σωματείου την ημερομηνία συνέλευσης των μελών) με τις υπογραφές των μελών. Στην Προσωρινή Διοίκηση ανατίθενται οι ενέργειες ίδρυσης του Σωματείου και η εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για την κατάθεση αίτησης αναγνώρισης και δημοσίευσης του Σωματείου.
Ελέγχοντας ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου, το Ειρηνοδικείο την κάνει δεκτή και ταυτόχρονα διατάζει να δημοσιευθεί η περίληψη του Καταστατικού, η οποία θα πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του σε τοπική Εφημερίδα και στο δελτίο δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Ταυτόχρονα εγγράφεται το Σωματείο στο αντίστοιχο βιβλίο του Δικαστηρίου. Το καταστατικό, αφού γίνουν οι απαραίτητες δημοσιεύσεις, βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του Ειρηνοδικείου και κατατίθεται στο αρχείο. Ειδικότερες ρυθμίσεις ισχύουν για τα Επαγγελματικά Σωματεία και τα Αθλητικά Σωματεία.
Το καταστατικό για να είναι έγκυρο πρέπει, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης, να αναφέρει:
1) το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του Σωματείου.
2) Τους όρους εισόδου, αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς και αντίστοιχα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
3) Τους πόρους και της πηγές εσόδων του Σωματείου.
4) Τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου.
5) τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.
6) Το πώς αντιπροσωπεύεται τόσο στα Δικαστήρια και Δημόσιες Αρχές αλλά και στις συναλλαγές του με τους τρίτους το Σωματείο.
7) Τους όρους που δύναται να τροποποιηθεί το Καταστατικό.
8) Τον τρόπο που διαλύεται το Σωματείο.
Στις προηγούμενες/παρακάτω αναρτήσεις έχουν παρατεθεί υποδείγματα Καταστατικών από Σωματεία διαφόρων κατηγοριών που έχει χειριστεί το γραφείο μας.

συνδέσεις σε κοινωνικά δίκτυα

Piano & Band

J' accuse...

Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατύ ντε Κλαμ, γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης..
Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσιέ γιατί, το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια, έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα.
Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιγιό, γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωώτητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Μπουαντέφρ και τον στρατηγό Γκονζ, γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ίδιου εγκλήματος..
Κατηγορώ τον στρατηγό ντε Πελλιέ και τον ταγματάρχη Ραβαρί, γιατί έκαμαν μια εγκληματική προανάκριση, με την πιο τερατώδη μεροληψία..
Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μπελόμ, Βαρινιάρ και Γουάρ, γιατί συνετάξανε ψεύτικες εκθέσεις απατεώνων..
Κατηγορώ το υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο, γιατί έκαμαν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην Αστραπή και στην Ηχώ των Παρισίων, μια βδελυρή και απαράδεκτη εκστρατεία για να παραπλανήσουν τη κοινή γνώμη..
Κατηγορώ, τέλος, το πρώτο Στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο..

Δικαιοσύνη

Εν δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ'αρετή εστί.

Ολες γενικά οι αρετές βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη.
-Αριστοτέλης